Schréder start geleidelijk de productie van de fabrieken weer op - alle andere activiteiten blijven operationeel

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft COVID-19 officieel als pandemie is verklaard, daarom nemen we wereldwijde maatregelen om onze 2.600 werknemers wereldwijd, onze klanten en onze samenlevingen te beschermen, waarbij we ons uiterste best doen om onze bedrijfsprocessen en klantenservice te continueren. 

Schréder is taking measures to prevent the spread of Covid 19 and to protect our employees, customers and communities

Op 12 maart hebben we proactief de beslissing genomen om al onze commerciële teams en alle andere medewerkers die dat kunnen, vanuit huis te laten werken.

Op 19 maart hebben we, vanwege de snel veranderende situatie in alle landen, besloten om de productie in 4 van onze Europese fabrieken, namelijk Spanje, Frankrijk, Hongarije en Portugal, tijdelijk stop te zetten, tot 5 april. Dit was op dat moment de juiste en verantwoorde beslissing.

Vanaf 6 april zijn sommige activiteiten geleidelijk hervat in onze fabrieken in Hongarije, Portugal en Frankrijk. Dit besluit is genomen in overeenstemming met de regelgeving van de lokale overheden om de lokale economieën te ondersteunen, waarbij de gezondheid en veiligheid van alle werknemers gewaarborgd blijven. Vanaf 14 april wordt ook de productie in onze fabriek in Spanje geleidelijk hervat.

Een speciaal team, opgericht aan het begin van de COVID-19 uitbraak, heeft strikte procedures geïmplementeerd om maximale bescherming te garanderen voor  al ons personeel dat in onze fabrieken werkt.

De activiteiten in onze fabriek in Zuid-Afrika blijven stopgezet tot 4 mei, dit na het besluit van de Zuid-Afrikaanse president om de nationale lockdown te verlengen tot eind april.

Onze fabrieken in China, Oekraïne en Australië zijn volledig operationeel. We zullen de lopende ontwikkelingen in elk land volgen en onze plannen opnieuw evalueren om de strijd tegen het COVID-19 virus te ondersteunen.  

We blijven ons inzetten voor optimale klantbeleving, nu en in de toekomst. Terwijl de productieactiviteiten in deze fabrieken geleidelijk worden hervat, zijn onze commerciële teams operationeel door vanuit huis te blijven werken (lichtberekeningen, orderverwerking, onderzoek en ontwikkeling ...). We zijn bereikbaar en beantwoorden graag al uw vragen.

De Schréder-groep is een familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan honderd jaar. We hanteren de hoogste standaarden in het naleven van de richtlijnen van de autoriteiten in elk land. We zijn erg trots op de naleving en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze werknemers en hun toewijding aan de waarden van het bedrijf, ook tijdens deze crisis.

We zijn dankbaar voor uw steunbetuigingen en verzekeren u dat we ons uiterste best doen om onze verplichtingen na te komen en bij te dragen aan de maatschappij.

Al meer dan 112 jaar worden u, Schréder en de maatschappij die we bedienen geconfronteerd met grote en kleine uitdagingen. Uitdagen die we overwinnen door elkaar te steunen en samen te werken. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van dit virus vertragen, overbelasting van de gezondheidszorg voorkomen en de potentiële impact op het leven van mensen minimaliseren.

 

Zorg goed voor uzelf, uw familie en uw gemeenschap.